Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Nacka

Accture AB
Org.nr: 556773-4198
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, konsultverksamhet och bemanning inom restaurang- och caféverksamhet samt tillverkning och försäljning av livsmedel.
Aktiebolaget Tonviken
Org.nr: 556921-7374
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT området i form av konsultativa tjänster såsom rådgivning och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Amendit AB
Org.nr: 556711-8186
Bolaget ska huvudsakligen bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter, tilhandahålla konsulttjänster inom verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, förändringsledning, ledarskaps ...
AMIWIC Transport Management AB
Org.nr: 556775-9310
Bolaget ska bedriva verksamhet inom åkerinäring samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, företagsutveckling, verksamhetsutveckling, strategisk affärspl ...
Archinemus AB
Org.nr: 556985-3202
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning, utbildning och journalistverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom redovi ...
BEDAB Berggren Enterprise Development AB
Org.nr: 556879-1031
Bolaget skall äga intressebolag samt bedriva konsultverksamhet omfattande företagsledning, verksamhetsutveckling, inköp, logistik och distributionsfrågor företrädesvis avseende industriprodukter inom tillverkningsindustr ...
BQ Kommunikation och verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556832-8115
Aktiebolaget ska bedriva konsultarbete inom kommunikation och verksamhetsutveckling och erbjuda tjänster i form av strategiarbete, projektledning, kvalitetsarbete, organisationsarbete, redaktionellt arbete samt därmed sa ...
Brilliant Works Stockholm AB
Org.nr: 556971-0501
Företaget ska bedriva systemutveckling, programmering, verksamhetsutveckling, IT-produkter och tjänster, IT-konsultverksamhet, kravanalys.
Bättra Konsult AB
Org.nr: 556840-8834
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena analys, utvärdering, process- och projektledning och verksamhetsutveckling i huvudsak inom offentlig sektor.
CB Backman Consulting AB
Org.nr: 556744-6926
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, företrädesvis telecom, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning,'ledarskapsutvecklingcoaching, formgivning, design, foto, typografi, aktuariell verksam ...
Creekmountain AB
Org.nr: 556439-0721
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, coaching och utbildning samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Davidson Vitell HB
Org.nr: 969700-4142
Konsult: Verksamhetsutveckling och förändringshantering. Teknisk & marin utveckling, produktion och marknadsföring. Fastigheter: Nybyggnation, renovering, uthyrning & försäljning. Musik: Sång & kördirigering.
FC Management AB
Org.nr: 556643-6324
Bolaget ska bedriva konsultativ uppdragsverksamhet inom data, såsom systemutveckling, verksamhetsutveckling, projektering och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Fire and Security Recruitment International AB
Org.nr: 559019-5722
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag eller under andra samarbetsformer bedriva verksamhet inom personalbemanning samt personaluthyrning, rekrytering och e ...
Företagskonsult Staffan Annell AB
Org.nr: 556422-7345
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster för att stödja företags verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Förmedlar och mäklar tjänster inom städ, bud, frukt'kaffe och andra närliggande tjänster för att ...
Hilmo Management Support AB
Org.nr: 556958-7131
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, verksamhetsutveckling, projektledning och ekonomihantering.
Holistic Ethos Logos Pathos AB
Org.nr: 556935-3781
Konsultverksamhet. Affärs och verksamhetsutveckling. Ledarutveckling och utveckling av team.
Idéhuset Profilera AB
Org.nr: 556672-6252
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och mäkleri inom affärs- och verksamhetsutveckling avseende organisation, information, strategi, ledarskap, kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Inherit S AB
Org.nr: 556502-9302
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom verksamhetsutveckling: Systemutveckling, modellering och implementering av it-stödda verksamhetsprocesser, samt HR-relaterade tjänster i form av ledarskaps- och organisationsutvec ...
IT-Coacherna Scandinavia AB
Org.nr: 556709-5590
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling och IT. Bolaget ska även vara åter- försäljare för tekniska IT-tjänster såsom mailboxar, digitala samarbetsytor på nätet, spamfilter, backup, i ...