Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Lund

ablano AB
Org.nr: 556980-6226
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, telekommunikation och verksamhetsutveckling samt bedriva systemutveckling, utbildning inom dataområdet, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrumen ...
Aktivalta AB
Org.nr: 556974-3916
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, verksamhetsutveckling samt investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
APERIO AB
Org.nr: 556723-0668
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom offentlig och privat sektor avseende stöd i utvärdering och utveckling av verksamhet genom utbildning och coaching av individer, grupper, team och ledare i personlig utve ...
BALM Björn Anders Larsson AB
Org.nr: 556432-3433
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ekonomi, affärs- och verksamhetsutveckling för såväl offentlig som privat verksamhet.
BiVi Consulting AB
Org.nr: 556936-4309
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Char Consulting AB
Org.nr: 559034-2068
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom distribution, administration och verksamhetsutveckling för bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Citrullus Utveckling AB
Org.nr: 556957-9336
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom verksamhetsutveckling, företagsledning, IT och logistik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också handla med och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Codepoint AB
Org.nr: 556921-5162
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kan bolaget placera överskottslikviditet i svenska och utländska aktier och akti ...
Doitel AB
Org.nr: 556956-2324
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling,-management,- och processutvecklings konsulttjänster inom IT och telecom branschen och därmed förenlig verksamhet. Vidare bedriva handel och förvaltning av svenska och utländsk ...
EC Consulting AB
Org.nr: 556724-4974
Bolaget skall verka som konsult i miljöinriktade frågor inom jordbruksnäringen, konsult inom områden landsbyggds- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Epicur Consulting AB
Org.nr: 556837-1305
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kan bolaget placera överskottslikviditet i svenska och utländska aktier och akti ...
FG Holding AB
Org.nr: 556964-6200
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Fnkn Holding AB
Org.nr: 556989-9478
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Förebild - Feldmann Consulting AB
Org.nr: 556980-0351
Projektledning, verksamhetsutveckling och övriga konsultationer inom områden för drogförebyggandearbete, ledarskap, mentorskap, CSR (Corporate social responsibility), hållbar utveckling, event-management, destinationsutv ...
GRANDINVEST Lund AB
Org.nr: 556842-9111
Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning av immateriella rättigheter, värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva management consulting tjänster inom organisations- och verksamhet ...
Institutet för psykoterapi i Skåne AB
Org.nr: 556646-9440
Bolaget skall omfatta utövande av psykoterapi, konsultationer och kurs- och utbildningsverksamhet, coaching, ledarskaps- utveckling, konfliktslösning, verksamhetsutveckling, viss handledning, teamutveckling samt därmed f ...
InventaUrsi AB
Org.nr: 556727-0060
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av (icke kundanpassad) mjukvara och elektronik för såväl inbyggda system som generella tillämpningar samt bedriva konsultverksamhet avseende mjukvara, elektronik och verksam ...
J Advisory AB
Org.nr: 556880-1863
Konsultverksamhet avseende Företags Org. Bolaget skall bedriva rekryteringskonsultation, samt konsultation gällande personalfrågor och organisations- och verksamhetsutveckling.
J Mannheimer Consulting AB
Org.nr: 556560-3569
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet inom inköp, logistik, organisation- och verksamhetsutveckling riktad mot företag, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Konsultarbetaren Måns Holmstedt Consulting AB
Org.nr: 556923-8131
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling, handel och förvaltning av värdepapper och dämed förenliga verksamheter.