Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Luleå

AKJA Helhet AB
Org.nr: 556757-4883
Bolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet med inriktning på organisations- och verksamhetsutveckling, individutveckling samt AyurVeda hälsorådgivning, ayurvediska behandlingar med tillhörande ...
Aktiebolaget Boost Consulting Sweden
Org.nr: 556774-8495
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva processorienterad verksamhetsutveckling för kommuner, landsting och universitet, bedriva projektledning och projektstöd för små och mellanstora tjänsteproducerade verksamh ...
Autumn Leaves Communication AB
Org.nr: 556701-3635
Bolaget skall bedriva businesscoaching, copywriting, verksamhetsutveckling samt andra förenliga uppgifter inom marknadskommunikationens stora område samt handel med och förvaltning av värdepapper.
BD Works AB
Org.nr: 556889-2474
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom företagsorganisation, affärs- och verksamhetsutveckling, personlrekrytering, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Birghir AB
Org.nr: 556970-7663
Bolaget skall förvalta värdepapper och aktier i andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom drift- och verksamhetsutveckling med fokus på strategiska utvecklingsfrågor.
Bjumis Holding AB
Org.nr: 559007-8928
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och ekonomi samt förvaltning och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bäcklin Konsult AB
Org.nr: 556927-9440
Konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling och kommunikation.
Carin Börjesdotter Consult AB
Org.nr: 556775-2513
Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper och dataprodukter, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och projektledning för företag och organisationer s ...
Clean Stream AB
Org.nr: 556801-9516
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling för företag och organisationer med tillhandahållande av ledningsstöd för kvalitets- och verksamhetsutveckling, projekt, dokumment och miljöledning. Bolaget ...
Crearo Utveckling AB
Org.nr: 556925-5002
Crearo AB levererar konsulttjänster inom design och produktion av interaktiva utbildningar för webben och mobila enheter samt verksamhetsutveckling med inriktning mot processinförande i organisationer och därmed förenlig ...
Electronic Parking AB
Org.nr: 556871-1450
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling, IT-arkitektur och IT-utveckling, tillhandahålla parkeringskontroller samt utskick av kontrollavgifter till fordonsägare. Vidar ...
European Minds AB
Org.nr: 556632-4322
Bolaget skall bedriva konsultationer avseende EU-projekt, företags- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Faminova AB
Org.nr: 556985-1016
Företaget ska bedriva hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva utbildning, handledning och verksamhetsutveckling inom hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
FFFF00 Agents AB
Org.nr: 556756-3696
Bolaget ska bedriva verksamhet inom programvaru utveckling, försäljning och konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och IT.
Incita AB
Org.nr: 556922-9411
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
InfoAspect AB
Org.nr: 556823-2994
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling, projektledning och utbildning inom industriell organisation samt därmed förenlig verksamhet.
KARL ARVID AB
Org.nr: 556991-8484
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom företagsorganisation, affärs- och verksamhetsutveckling, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kreatek AB
Org.nr: 556873-2308
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Life i Luleå AB
Org.nr: 556563-3855
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, idrottsmedicinsk mottagning, konsultverksamhet inom ergonomi och psykosocial arbetsmiljö inom dessa verksamhetsområden, ledar-, organisations, individ- och verksamhetsutveckling och k ...
LochO Konsult AB
Org.nr: 556650-7058
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivning till företag och organisationer i frågor som berör verksamhetsutveckling, ledning och ekonomistyrning.