Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Linköping

3GW services AB
Org.nr: 556599-1626
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och framtagning av stödjande tekniska informationssystem och därmed förenligt verksamhet.
A & R Verksamhetsförnyelse AB
Org.nr: 556436-1532
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling och konsultationer beträffande IT-stöd såsom kravspecifikation och därmed förenlig verksamhet.
A Ferntoft Consulting AB
Org.nr: 556942-7239
Bolaget ska bedriva rådgivning inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling, ledarskap, ekonomi och finansiering, PR och marknadsföring samt försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning av och handel m ...
AB Lärkhammar & Co
Org.nr: 556903-7863
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom sommelieri samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Agaro AB
Org.nr: 556851-0050
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, programvaruutveckling, systemutveckling och mjukvarumetodik samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också ge ut böcker, bedriva kursverskamhet, ...
Associ AB
Org.nr: 556708-4867
Bolaget ska bedriva idé, produkt- och verksamhetsutveckling på konsultbasis, Företrädesvis inom verkstadsindustrin, och i egen verksamhet samt placera kapital i tillväxtbolag, fastigheter och värdepapper och därmed fören ...
Berol AB
Org.nr: 556831-9361
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling och utföra administrativ tjänster samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet
BLS Engineering AB
Org.nr: 556866-2893
Bolaget ska driva mekanisk verkstad avseende felsökning, reparation och renovering av fordonskomponenter och fordon, bedriva allmänna finmekaniska och elektromekaniska uppdrag exempelvis reparationer av elmotorer, tillve ...
Bogrens verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556794-5893
Bolaget ska bedriva förvaltning av hyresfastigheter, skog och lantbruk, konsultverksamhet inom verkstadsindustri, jakt och fiske.
Bohlin & Thörnholm Advisory Partners HB
Org.nr: 969700-4001
Konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomisk styrning, företagsförvärv och avyttringar, omstruktureringar av företag, verksamhetsutveckling och strategiskt förändringsarbete.
Braveship Mod att Leda AB
Org.nr: 556909-6752
Företaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ledarskap och verksamhetsutveckling till privata företag, offentlig verksamhet och andra organisationer. Företaget ska också bedriva förlagsverksamhet inklusi ...
C Axelhed Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556882-7330
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.
CARUS utveckling AB
Org.nr: 556820-8465
Bolaget skall bedriva utbildning, rådgivning och göra utredningar inom verksamhetsutveckling, mänsklig utveckling och konflikthantering. Dessutom driva handel med, förvalta och utveckla företag (verksamheter) samt fast o ...
Centic Consulting AB
Org.nr: 556798-0155
Bolaget ska bedriva rådgivning inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling, ledarskap, ekonomi och finansiering, äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning av och handel med aktier och andra värdepapper jämte dä ...
Changeons Management AB
Org.nr: 559021-8177
Företaget ska bedriva: Konsultverksamhet (verksamhetsutveckling, förändringsledning, företagsutveckling, personalstrategiskt arbete), Utbildning och föreläsningar (inom områden relaterade utveckling av individer och före ...
Crearum AB
Org.nr: 556686-4947
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom verksamhetsutveckling med inriktning på kreativa arbetsmetoder 'arbetsmetodik företrädesvis riktad till offentliga organisationer, företag, arbetsgrupper och nä ...
Createwa AB
Org.nr: 556982-8147
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med fokus på kreativitet och innovation management.
Curovis AB
Org.nr: 556789-5783
Konsulting och utbildning inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, strategisk utveckling och ledarskap
Egidius AB
Org.nr: 556847-7078
Bolaget ska erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning och projektstyrning, informationshantering, affärsutveckling, undervisning, framtagning av läromedel, föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiska föreningen Resurstorget i Östergötland
Org.nr: 769613-3813
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * starta och driva en arbetsmarknads- och kompetensutvecklings- förening vilken ska utgöra en arena för människor som behöver matchning ...