Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Lidingö

113 Development AB
Org.nr: 556230-4724
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling jämte förenliga verksamheter.
Airstream Enterprise Capital AB
Org.nr: 556595-2446
Bolaget skall bedriva yrkesmässig värdepappershandel, konsultverksamhet inom strategi, verksamhetsutveckling och management avseende företag och organisationers organisation och informationssystem. Bolaget skall även för ...
AMBITUS AB
Org.nr: 556876-9243
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom organisation och verksamhetsutveckling, import och försäljning av konsument- produkter såsom möbler och kläder, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed fören ...
As good as new AB
Org.nr: 556858-0913
Bolaget ska bedriva rådgivning inom verksamhetsutveckling, projektledning och därmed förenlig verksamhet. Dessutom ingår i verksamheten att äga och förvalta lös och fast egendom företrädesvis aktier, konst och andra värd ...
Bloc Stockholm AB
Org.nr: 556849-2176
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, media och verksamhetsutveckling.
Canden Consult AB
Org.nr: 559009-1038
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet och konsult- verksamhet. Investering i onoterade miljöteknikföretag och konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling för såväl det privata näringslivet som den off ...
Care & Procure Norden AB
Org.nr: 556977-0398
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning inom upphandling, inköp, försäljning, ekonomiadministration och verksamhetsutveckling. Vidare ska bolaget även bedriva utvärdering av produkter och tjänster som kan komma a ...
Compad AB
Org.nr: 556435-9429
Bolaget ska driva redovisningsbyrå, konsultverksamhet inom redovisning och kontorsadministration, konsultverksamhet inom IT d v s implementering och drift av ekonomisystem, konsult- verksamhet med inriktning på rådgivnin ...
Conmiga AB
Org.nr: 556713-6865
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet hos såväl näringsliv som offentlig förvaltning med betoning på verksamhetsutveckling, projektledning och administration. Handel med värdepapper samt förvalta fast och lös egendom, ...
Corpbox AB
Org.nr: 556917-0854
Bolaget ska agera holdingbolag, såsom att äga och förvalt aktier och andelar, samt bedriva konsultverksamhet med inriktning mot verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
David Lundborg AB
Org.nr: 556837-1891
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation, verksamhetsutveckling och finansiering.
ERNY RAW AB
Org.nr: 559000-1490
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda varor, tjänster, e-handel och konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt därmed förenli ...
Evereight AB
Org.nr: 556907-7851
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling och försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också förvalta värdepapper.
Heidergren Holdings AB
Org.nr: 556707-0676
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, bereda vinst åt aktieägaren genom förvärv, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, så som andelar i intr ...
IDON AB
Org.nr: 556843-0416
Föremålet för företagets verksamhet är konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och IT samt att bedriva handel med konsumentprodukter med inriktning mot inredning.
Infogeyzer AB
Org.nr: 556888-2608
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom företagsutveckling, affärs- och applikationsstrategi, verksamhetsutveckling och processanalys jämte därmed förenlig verksamhet.
Johanna Arvestål Tisell Consulting AB
Org.nr: 556925-7503
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, telekom och verksamhetsutveckling.
Jonsson&Carlqvist HB
Org.nr: 969727-2848
Konsulttjänster inom medicin - föreläsningar, undervisning, patientvård - samt inom IT och verksamhetsutveckling - projekledning, testledning, förändringsledning, förstudier och analys.
Karima Grönborg Johansson konsult AB
Org.nr: 556998-1722
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom program- och projektledning och verksamhetsutveckling. Bolaget ska även vara verksamhet inom utbildningsproduktion av film, bild och text samt därmed förenlig verksamhet.
Kingsroad Stockholm AB
Org.nr: 556813-6872
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, management och verksamhetsutveckling, eventverksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.