Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Järfälla

Avolute AB
Org.nr: 556869-0456
Konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling.
Carpendo AB
Org.nr: 556846-8333
Bolaget ska bedriva konsult- och mäkleriverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt handel med värdepapper och fastigheter. förvaltning av dotterbolag, barnomsorgsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
CHOSEN GROUP AB
Org.nr: 559003-9482
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
CLB Management AB
Org.nr: 556949-8917
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster kring ledarskaps- och verksamhetsutveckling, interim management och därmed förenlig verksamhet inom och utom EU.
Devfokus AB
Org.nr: 556846-0017
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildningstjänster inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och förvalta såväl värdepapper som f ...
Dignitas Solutions AB
Org.nr: 556843-1802
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling och försäljning av produkter inom områdena IT och verksamhetsutveckling. Bolaget skall även bedriva handel med hemelektronik, värdepapper samt annan därmed förenlig ver ...
Duplicore HB
Org.nr: 969699-1083
Konsultverksamhet inom system-verksamhetsutveckling samt marknadsföring, försäljning och distribution av konsumtionsvaror inom hem-hushåll, hälsa, kosmetik, egenvård såsom rengöringsprodukter, vitaminer.
Ehrling & Partners AB
Org.nr: 556681-3878
Bolaget ska bedriva utveckling och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta aktier i dotter- och intressebolag, kapital, fast och lös egendom, samt bedriva konsultverksamhet ...
Engelution AB
Org.nr: 556950-8285
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena verksamhetsutveckling, affärsutveckling, produktutveckling, IT- utveckling, projektledning, multimediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet. ...
Evologos kunskapsutveckling HB
Org.nr: 969703-4263
Kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom ekonomi och data.
Faciant AB
Org.nr: 556931-6465
Bolaget ska bedriva verksamhet som konsult och rådgivare inom verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, ledarskap, utbildning, IT och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet gäll ...
Frykler konsult AB
Org.nr: 556858-6928
Frykler konsult AB är ett företag som utvecklar och vänder sig till företag som har behov, framförallt verksamhetsutveckling, ledarutveckling och grupputveckling. Vidare kan tillfälligt ledarstöd tillhandahållas. Special ...
Fröjderöd AB
Org.nr: 556897-8372
Bolaget ska bedriva rådgivning inom affärsutveckling, företags- och verksamhetsutveckling inom såväl offentlig som privat sektor, vara delägare i andra företag som bedriver sådan nämnd verksamhet, samt förvalta kapital o ...
Javajive AB
Org.nr: 556936-9191
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, musik och underhållning. Verksamheten innefattar systemutveckling, webbdesign (inklusive fotografering), verksamhetsutveckling, viss utbildningsverksamhet, underhållning ...
KERCON AB
Org.nr: 556920-1063
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informtionsteknologi samt därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Lannea AB
Org.nr: 556931-4304
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk förvaltning, rådgivning och verksamhetsutveckling inom fastighetsbranschen. Design och tillverkning av guld- och silversmycken. Handel med värdepapper samt därmed jämförliga verksamhete ...
Nordlöf Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556870-3739
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, personal- administration och verksamhetsutveckling, utföra redovisnings- och löneuppgifter åt klienter, köpa och sälja värdepapper för egen räkning samt idka därmed för ...
Ozzlund Consulting & Invest AB
Org.nr: 556903-6857
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, verksamhetsutveckling och investeringar i utvecklingsbara företag samt därmed förenlig verksamhet.
PQD Consulting AB
Org.nr: 556967-3766
Bolaget skall bedriva försäljning och genomförande av konsulttjänster till svensk industri och handel, investmentbolag, stat och kommun. Bolaget erbjuder konsulttjänster såsom: - Verksamhetsledning - Verksamhetsutveckli ...
Ribbeklint Management Advisory HB
Org.nr: 969776-8670
Konsultverksamhet avseende verkamhetsstyrning och managment av företag, ideella organisationer, myndigheter, kommunder och landsting. Verksamhetsutveckling och organisationsutveckling av företag, ideella organisationer, ...