Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Huddinge

Anna Hallström Consulting AB
Org.nr: 559005-3194
Bolaget kommer ägna sig åt konsultverksamhet inom områdena ekonomi, finans, verksamhetsutveckling och bolagsstyrning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även ägna sig åt personlig utveckling, dans och event s ...
Bridgestream Consulting AB
Org.nr: 556900-7924
Bolaget har till föremål för sin versamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värdepapper, bedriva strategisk rådgivning kring företagsfinansiering, avyttringar och förvärv, strategi och operatio ...
Business Developer D1 AB
Org.nr: 556893-4128
Tjänster inom management, projektledning och verksamhetsutveckling.
Cragnell Consulting AB
Org.nr: 556872-7290
Konsultverksamhet till företagsledningar i IT styrning och samverkan mellan IT och affärs- och verksamhetsutveckling. Interim Management uppdrag.
cTransAction IT och verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556862-6120
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom såväl IT som övrig affärsverksamhet, avseende utvecklings- och förändringsprocesser, företagsorganisationer, coaching och handledning, samt köp och försäljning av fast och lös e ...
Elveborg Business Solutions AB
Org.nr: 556514-1321
Bolagets verksamhet omfattar konsultverksamhet inom management för stöd och rådgivning avseende förändringsledning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Gidlöf Consulting AB
Org.nr: 556842-8121
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom området verksamhetsutveckling och därmed assistera kunden i arbetet med att få sin organisation att i varje situation och som helhet bete sig mer intelligent. D ...
Halipa AB
Org.nr: 559033-5500
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och ledarskap samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
HBet Cubo Consulting
Org.nr: 969687-9841
Konsulttjänster inom IT'Telecom såsom utbildningar, systemutveckling, projektledning, processorienterad verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Hard Consulting AB
Org.nr: 556751-2818
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet inom data och IT, konsultverksamhet avseende system- och programvara, programmering, produktutveckling, utbildning, verksamhetsutveckling samt därmed ...
ITSS - IT Services & Solutions AB
Org.nr: 556672-8027
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och informationsteknologi samt verksamhetsutveckling med anknytning till data och informationsteknologi. Vidare omfattar bolagets verksamhet försäljning av datorutrustnin ...
Lilliesköld Skolkonsult AB
Org.nr: 556907-0278
Konsulttjänster kring kvalitet- och verksamhetsutveckling i grundskolan, samt därmed förenlig verksamhet.
LM Lidén AB
Org.nr: 556584-2498
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med tyngdpunkt på organisations- och verksamhetsutveckling, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Makarna Magnusson Konsult AB
Org.nr: 556922-5153
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom det företagsekonomiska området, såsom verksamhetsutveckling, projekt- ledning, redovisning, ekonomistyrning, information management jämte därmed förenliga verksamheter ...
Mejor Consulting AB
Org.nr: 556439-0655
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom IT Telecom såsom utbildningar, systemutveckling, projektledning, processorienterad verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Otteborn Invest AB
Org.nr: 556853-4357
Företaget bedriver konsultation inom verksamhetsutveckling liksom äger och förvaltar värdepapper samt idkar därmed förenlig verksamhet.
Our Minds Future Group AB
Org.nr: 556944-9621
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Pandago Konsult AB
Org.nr: 556927-3286
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning och verksamhetsutveckling främst mot bank och finansbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Perifima Management AB
Org.nr: 556722-3317
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom det företagsekonomiska området såsom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning, processutveckling, ekonomistyrning, organisationsutveckling, information manag ...
Pluseffekt AB
Org.nr: 556597-9076
Bolaget bedriver konsult- och utbildningsverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskapsutbildningar, team-, chef- och individ coaching. Licensiering och certifier- ingsutbildning för användare av be ...