Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Hägersten

A2I Consulting AB
Org.nr: 556992-7907
Rådgivning och konsultjänster inom verksamhetsområdena Management, IT-Management, Verksamhetsutveckling och juridik.
AdLila AB
Org.nr: 556928-1859
Företaget skall bedriva projektledning, utbildning rådgivning, utredningar samt verksamhetsutveckling inom industri, akademi, landsting och kommun.
Aktiebolaget Moderskeppet
Org.nr: 556912-9603
Bolaget ska agera holdingbolag, förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på IT- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Anna Olvenmyr AB
Org.nr: 559011-5118
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling, försäljning av mjukvara samt, design, produktion och marknadsföring av konfektion och accessoarer.
Atatiki AB
Org.nr: 559023-8753
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling, processoptimering och exekvering, rådgivning och coaching inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Baars Ledarskap & Projektledning AB
Org.nr: 556792-8840
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom data- och informationsteknologi, såsom, projektledning, mentorskap ledarskap,verksamhetsutveckling, programutveckling, systemutveckling och utbildning samt ...
CorEthicz Consulting AB
Org.nr: 559028-1209
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området rådgivning och konsultationer inom affärsutveckling, risk och kapitalhantering, regelefterlevnad (Compliance), finanisiella regler och tillsyn, intern styrning och ...
E&V Consulting AB
Org.nr: 556841-6654
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, coachning och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Ekehult IT AB
Org.nr: 556896-8514
Aktiebolagets ska bedriva konsultarbete inom affärs-, it- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Tillgängliga medel skall kunna placeras i aktier, finansiella derivat, konst och fastigheter för att try ...
Eye & Vision Consulting AB
Org.nr: 556748-1741
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, coaching och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Familjen Berg AB
Org.nr: 556750-8899
Bolaget ska bedriva organisations- och verksamhetsutveckling, processledning, rådgivning, handledning, projektledning, eventplanering och ledning, utbildning, författande av utbildningsmaterial, dokumentation och digital ...
Field&Mind AB
Org.nr: 556868-0200
Aktiebolaget ska bedriva konferens och utbildning samt skriva och ge ut böcker, konsultverksamhet inom utbildning, affärs- och verksamhetsutveckling, försäljning av skönhets- och hälsoprodukter, handel med värdepapper sa ...
Fredrik Ström Förvaltning AB
Org.nr: 556748-1584
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, tillhandahålla tekniska och ekonomiska konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, strategisk rådgivning, marknadsföring och kommun ...
HexBit AB
Org.nr: 556913-7267
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom: Tillverkning av kretskort Tillverkning av datorer och kringutrustning Dataprogrammering (utveckling av programvaror, hemsidor och programmering) Konsultverksamhet inom säkerhet ...
Inspirativ AB
Org.nr: 556763-5494
Bolagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster och utbildningar inom systemutveckling, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, grupp- och personlighetsutveckling samt utveckling och försäljning av program ...
Kretsloppsbolaget Sverige AB
Org.nr: 556411-0277
Kretsloppsbolaget är ett socialt företag som: - Medverkar till att öka takten på omställningen till ett kretsloppssamhälle genom att erbjuda tjänster som effektiviserar centrala, regionala och lokala miljöförbättrande in ...
Linda Beijer AB
Org.nr: 559015-6153
Företaget säljer konsulttjänster inom kulturbranschen såsom affärs- och verksamhetsutveckling, utbildning, ledarskap, och pedagogik samt internationell försäljning av scenkonst till enskilda kunder samt företag och organ ...
Lorenzo Consulting AB
Org.nr: 559008-0080
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, projektledning och uthyrning av personalresurser inom det företagsekonomiska området med inriktning på strategi- och verksamhetsutveckling, administration, redovisning, ekonomistyrnin ...
Micro Tools MT AB
Org.nr: 556385-6656
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, idka handel med värdepapper därmed förenlig verksamhet, samt konstruktion, produktion och konsultation och därmed förenlig verksamhet inom elektronikbra ...
Mizzion Consulting AB
Org.nr: 556972-5673
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, effektivitet, styrning och kostnadsreducering samt erbjuda projektledning och experttjänster inom förändringsledning, stödsystemförändrin ...