Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Gävle

AB Fenrir
Org.nr: 556819-1703
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Adepro AB
Org.nr: 556748-0529
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-branschen, organisations- och verksamhetsutveckling samt förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BBFV i Norrland AB
Org.nr: 556999-5847
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, idka konsultationer inom verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
BosOnIT AB
Org.nr: 556939-8679
Konsultjänster inom verksamhetsutveckling, IT-management, IT-arkitektur, projektledning, förändringshantering, förvaltningsledning, media- och webbdesign samt IT-utredningar och IT-analyser. Handel med noterade och onote ...
by ilo AB
Org.nr: 556810-8665
Bolaget ska utveckla goda idéer till annorlunda och lönsamma lösningar, främst med avseende på organisations-, varumärkesoch verksamhetsutveckling och inom kvalitet- och miljöstyrning, samt bedriva därmed förenlig verksa ...
CarlNor Invest AB
Org.nr: 556858-1861
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling och IT, investeringsverksamhet framför allt i mindre och medelstora bolag och därmed förenlig verksamhet.
Expertum Consulting AB
Org.nr: 556971-4651
Bolaget erbjuder konsulttjänster med management inriktning inom privat och statlig sektor, med projektledning som specialitet. Tjänster erbjuds inom projektledning, management, rådgivning, strategi, utbildning och verksa ...
Grassor AB
Org.nr: 556788-3110
Företaget skall sälja konsulttjänster inom projektledning, verksamhetsutveckling, produktuveckling. Företaget skall också bedriva utbildning, tandemflygning och relaterade tjänster inom skärmflygning. Distribution och fö ...
Gävle Logistikbyrå AB
Org.nr: 556836-5869
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med logistik- och verksamhetsutveckling på uppdragsbasis. Aktiebolaget ska även bedriva verksamhet med försäljning på uppdrags- och provisionsbasis inom friskvårds- fritidsprodukter. A ...
Holmsund Invest AB
Org.nr: 556531-8614
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultationer inom organisations- och verksamhetsutveckling, bedriva juridiska och ekonomiska konsultationer, bedriva parkeringsövervakning samt inkasso- verksamhet och däru ...
Kattis Consulting AB
Org.nr: 556941-3528
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, processledning och verksamhetsutveckling. Bolaget skall bedriva import och försäljning av smycken, produk- ter för heminredning, textilier, konfektion och därmed ...
Loré IT, Sweden AB
Org.nr: 556570-8590
Bolaget skall bedriva och utveckla handel, system och marknads- föringstjänster på Internet samt tjänster inom upplevelseindustri såsom utveckling, marknadsföring och produktioner av elektroniska spel, film, bilar, idrot ...
Medient AB
Org.nr: 556882-0210
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Mfokus AB
Org.nr: 556797-2103
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning och coachning samt därmed förenlig verksamhet.
N2YOU Controllers AB
Org.nr: 559024-2516
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, ekonomistyrning, skatt, affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet.
Norwegian Events AB
Org.nr: 556842-5341
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och arrangera temaresor, events samt organisationsstöd så som projektledning, utbildning och verksamhetsutveckling.
NPN Consulting AB
Org.nr: 556926-7965
Konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling.
Per-Eric Grönlund AB
Org.nr: 556852-2659
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, management samt utbildning. Köp och försäljning av värdepapper.
PLH Järnvägskonsult AB
Org.nr: 556964-7570
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom järnvägssektorn, projektledning, verksamhetsutveckling, utredningar, affärsutveckling och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
Priolog AB
Org.nr: 556903-2195
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning, handledning, familj- och nätverksterapi samt verksamhetsutveckling.