Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Danderyd

Accelerate J Consulting AB
Org.nr: 556990-3635
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för verksamhetsutveckling och värdeskapande inom Supply Chain Management, marknadsföring och varumärkesvård. Bolaget skall dessutom bedriva investerings- verksamhet i värdepapper, ...
Affärsdraget AB
Org.nr: 556922-1830
Konsultverksamhet med inriktning på att hjälpa företag med affärs- och verksamhetsutveckling.
Chessit AB
Org.nr: 556705-4233
Bolaget ska sälja tjänster och produkter inom IT samt affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Dekatria AB
Org.nr: 556967-7999
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsledning, verksamhetsutveckling och medicinsk konsultation och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva v ...
Futurella HB
Org.nr: 969731-6421
Verksamhetsutveckling, affärsutveckling, konsultation inom yttre miljö, samt miljöledningssystem.
Good Experience AB
Org.nr: 556837-3905
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende management med fokus på verksamhetsutveckling inom privata såväl som offentliga sektorn med därtillhörande eventverksamhet samt handel med och förvaltning av värdepapper och fast ...
HEROB AB
Org.nr: 556925-2595
Konsult inom bygg- och fastighetsutveckling. Projekt-, projekterings- och byggledning. Kontrollansvarig PBL. Besiktning av byggentreprenader. Kvalitets- och verksamhetsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och värdeha ...
Hirschberg Consulting HB
Org.nr: 969686-2375
Företaget tillhandahåller specialistkompetens i form av rådgivning, management consulting, utbildning, behandling, utrednings- och genomförandetjänster mm inom i huvudsak informationsteknologi, medicin, verksamhetsutveck ...
HM Sundmark AB
Org.nr: 556694-2487
Bolaget ska bedriva design och konstruktion, utveckling, handel, service, utbildning och konsulting inom informations- och kommunikationslösningar och IT-system, bedriva konsultverksamhet rörande ledarskap-, personal-, e ...
Hästhoven i Danderyd AB
Org.nr: 556775-3446
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Innograte AB
Org.nr: 556776-1159
Bolaget ska bedriva rådgivning till företag med fokus på verksamhetsutveckling. Därtill handel med lös egendom, såsom värdepapper, och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Intentionelle AB
Org.nr: 556684-4824
Bolagets verksamhet ska vara produktion och försäljning av möbler och inredning till offentlig och privat miljö samt därmed förenlig verksamhet och tjänsteförsäljning, så som till exempel inredningsuppdrag'ocheller trädg ...
Jemsby Consulting AB
Org.nr: 556892-1265
Företaget kommer att leverera tjänster inom ramen för organisationsutveckling som bl a inkluderar förändringsarbete, kulturfrågor, ledarskap, ledningsgruppsutveckling, verksamhetsutveckling, (HR) strategi, samt interimsu ...
Lars Åberg Consulting AB
Org.nr: 556968-8749
Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling.
Minemark Consulting AB
Org.nr: 556735-1332
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom IT och telecom branchen med inrikting mot projektledning och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
NBT Stockholm AB
Org.nr: 556957-0921
Bolaget ska agera holdingbolag, såsom att äga och förvalta aktier och andelar, samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Nordlund Partners AB
Org.nr: 556814-4132
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling av företag samt äga andelar i noterade och onoterade bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Opis Luma AB
Org.nr: 556869-9812
Bolaget skall syssla med investeringar i andra bolag, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Projekt & Kvalitet PO Olausson AB
Org.nr: 556482-0644
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och kompetensutveckling inom verksamhetsutveckling och utnyttjande av informations- teknologi och därmed förenlig verksamhet.
Solvijks Management AB
Org.nr: 556811-2873
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom ekonomi, finans och verksamhetsutveckling. Utveckling, försäljning och uthyrning av fastigheter. Värdepappersförvaltning. Veterinärverksamhet.