Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Vellinge

APEGO AB
Org.nr: 556248-9897
Bolaget skall bedriva uthyrning av inventarier inom kyl-, ventilation och VVS-branschen samt handel med värdepapper och äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Durabell AB
Org.nr: 556495-2579
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, företag som utför installation och service av ventilation, värme, kyla samt bedriva teknisk och ekonomisk fastighetsservice, handel med tjänster och produkter för god inomhusmi ...
EKOVENT AB
Org.nr: 556173-4640
Bolaget skall idka tillverkning av plåtdetaljer, tillhandahålla konsulttjänster och bedriva försäljning inom ventilation samt utföra annan därmed förenlig verksamhet.
Klimatkontroll Syd AB
Org.nr: 556336-4784
Bolaget skall utföra installation, besiktning, kontroll och service av installationer inom ventilation, värme och luftkonditionering för inomhusklimat, övriga fastighetstekniska installationer samt äga och förvalta fast ...
Raspberry Beret HB
Org.nr: 969729-0170
Bolaget ska arrangera events, förmedla tjänster och produkter såsom smycken. Marknadsföring av uppfinningar såsom marknadsföring av produkter och tjänster och därmed förenlig verksamhet. Utför även: Ventilation, Bygg & A ...
THOF i Sverige AB
Org.nr: 556788-1668
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom Ventilation-fastighets teknik, distribution och lagerföring av livsmedel och utrustning samt installation och service av processutrustning för ventilation och kyla även som ...