Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Durabell AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, företag som utför installation och service av ventilation, värme, kyla samt bedriva teknisk och ekonomisk fastighetsservice, handel med tjänster och produkter för god inomhusmiljö och trädgård samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Blommor - Fastigheter - Fastighetsmäklare - Ventilation
Org.nr: 556495-2579
Företagsform: Aktiebolag