Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Staffanstorp

EnAir Ventilation AB
Org.nr: 556783-4626
Bolaget skall installera, reparera och serva ventilations- och andra luftanläggningar samt utföra besiktningar och injusteringsarbete på ventilationsanläggningar, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig ve ...
HBET PE-CO ENERGISERVICE
Org.nr: 916542-4111
MONTAGE AV OCH HANDEL MED VENTILATION OCH VÄRMEÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR SAMT ENERGISERVICE.
PB Peter Berben Ventilation AB
Org.nr: 556567-1400
Bolaget skall bedriva ventilationsservice och installation av ventilationsanläggningar, handel med värdepapper och fast egendom samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Svanholms i Skåne AB
Org.nr: 556915-7067
Bolaget skall utföra bygg-, VVS-, gasentreprenader och service inom VVS, vatten, värme, avlopp, ventilation, olja- och gaspannor 'anläggningar. Även utföra bygg och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.