Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EnAir Ventilation AB

"Bolaget skall installera, reparera och serva ventilations- och andra luftanläggningar samt utföra besiktningar och injusteringsarbete på ventilationsanläggningar, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556783-4626
Företagsform: Aktiebolag