Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Nynäshamn

LÅP:s Ventilation & Brandskyddskontroll AB
Org.nr: 556601-3842
Bolaget skall bedriva sotning, ventilationsarbeten, personal- ledning och utbildning och därmed förenlig verksamhet.
RCW Ventilation AB
Org.nr: 556812-7731
Bolaget ska bedriva ventilations- och fläktarbeten, byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll AB
Org.nr: 556846-5289
Företaget är tänkt att bedriva verksamhet inom följande områden: - Service, montage och reparation av ventilation - OVK-besiktning - Konsultverksamhet inom byggbranschen - Reparation, ombyggnad och service av fastigheter ...
Synergia Ventilation AB
Org.nr: 556460-5318
Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda företag bedriva besiktningar, konsultuppdrag och projektledning inom ventilation, värme och kyla, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt tillhand ...