Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Synergia Ventilation AB

"Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda företag bedriva besiktningar, konsultuppdrag och projektledning inom ventilation, värme och kyla, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt tillhandahålla hel- eller delägda företag administrativa tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556460-5318
Företagsform: Aktiebolag