Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Nacka

C-sons Fläkt & Energi AB
Org.nr: 556666-9338
Bolaget skall bedriva installation inom ventilation och VVS, fastighetsförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Climacheck Sweden AB
Org.nr: 556669-0078
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av mät och analyssystem för kyla, värme, ventilation och relaterade områden. Samt ingenjörs- och utvecklingsuppdrag inom samma områden samt därmed förenlig verksamhet.
PQR Consult Sverige AB
Org.nr: 556939-8059
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, säkerhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
TQI Projekt AB
Org.nr: 556490-2160
Bolaget skall bedriva projektledning och entreprenadverksamhet inom byggnation, installation, rör och ventilation samt annan därmed förenlig verksamhet.
VTS Ventilation AB
Org.nr: 556398-2320
Bolaget skall idka injustering och rengöring av ventilations-, styr- och regleringsanläggningar samt utförande av ventilationsarbeten, högtryckstvättning av klimatanläggningar, sopnedkast och pannrum, partikel- och kolox ...