Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VTS Ventilation AB

"Bolaget skall idka injustering och rengöring av ventilations-, styr- och regleringsanläggningar samt utförande av ventilationsarbeten, högtryckstvättning av klimatanläggningar, sopnedkast och pannrum, partikel- och koloxidmätning i miljövårdande syfte samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556398-2320
Företagsform: Aktiebolag