Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Mölndal

E.K.V TEKNIK AB
Org.nr: 556896-5817
Utföra arbeten, produktionsutveckling, produktions och konsultverksamhet inom elbranschen, kylbranschen, ventilation, solenergi, rörläggeri, storkök, byggnadsentreprenörer, även import, inköp och försäljning av, nämnda b ...
EH-Konsult i Göteborg AB
Org.nr: 556732-4529
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulterande verksamhet för värme-, ventilation och sanitetsarbeten inom VVS- området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper oc ...
G A K Service AB
Org.nr: 556395-7546
Bolaget skall inom fastighetsbranschen samt för kommunala och privata el- och värmeleverantörer bedriva verksamhet med olje- och gaseldningsinstallationer, VVS-service, ventilation, styr- och reglerinstallationer och ser ...
ISAB Intressenter AB
Org.nr: 556716-6169
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva installationsverksamhet inom ventilation och vvs-arbeten, förvaltning av aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
ISAB Ventilation i Göteborg AB
Org.nr: 556521-4888
Bolaget skall bedriva sanering av ventilationskanaler, försäljning samt installation av ventilationssystem och övrigt underhåll av fastigheter, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhe ...
K B O STYRTEKNIK AB
Org.nr: 556912-8167
Aktiebolaget ska bedriva installation och service samt underhåll av styr- och reglerteknik inom värme och ventilation i fastigheter.
K B O Styrteknik KB
Org.nr: 969678-9693
Installation och service samt underhåll av styr- och reglerteknik inom värme och ventilation i fastigheter.
LA Kylteknik Väst AB
Org.nr: 559013-3210
Bolaget skall bedriva installation, reparation och service av ventilation, kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, klimatanläggningar, VVS-arbeten och storköksutrustning. Konsultverksamhet och utbildning inom ovanstående ...
Matseco AB
Org.nr: 556447-4236
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom ventilation, luftbehandling, vattenrening och miljövård, äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper, ävensom bedriva annan därmed förenl ...
Meltemin Konsulter AB
Org.nr: 556566-4025
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och ventilation samt förvaltning av kapital och därmed förenlig verksamhet.
Optimal Service Väst AB
Org.nr: 556780-1914
Bolaget ska bedriva installation och service inom fastighet och mark gällande områdena som el, vvs, ventilation, fastighetsskötsel, markentreprenader, bygg, målning, lokalvård, lås och larm. Därutöver personal- och maski ...
Servicegruppen A & N AB
Org.nr: 556673-8885
Bolaget skall bedriva försäljning och handel, samt service och installation av ventilation och kylanläggningar. Bolaget skall även idka byggverksamhet, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas K Ventilation & Isolering AB
Org.nr: 556859-9384
Aktiebolaget ska bedriva ventilation och isolering inom byggbranschen.
Ventilation.Styr.Kylservice Vestkyl AB
Org.nr: 556649-0594
Aktiebolagets verksamhet ska vara att urföra försäljning, installation, reparation och service på ventilations-, styr-, kyl- och frysutrustningar samt äga, handla och förvalta fast egendom samt värdepapper och därmed för ...
Åby V.V.S. Installationer AB
Org.nr: 556344-9742
Bolaget skall bedriva installationer och service av värme, ventilation och sanitetsanläggningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.