Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

G A K Service AB

"Bolaget skall inom fastighetsbranschen samt för kommunala och privata el- och värmeleverantörer bedriva verksamhet med olje- och gaseldningsinstallationer, VVS-service, ventilation, styr- och reglerinstallationer och service samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556395-7546
Företagsform: Aktiebolag