Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Lund

Energioptimering i Lund AB
Org.nr: 556921-0148
Bolaget ska bedriva försäljning, konsultation och installation inom värme, kyla samt ventilation och därmed förenlig verksamhet.
FTX-ventilation AB
Org.nr: 556527-9808
Bolaget skall bedriva tillverkning och installation av ventilations- och styrutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HeatCore AB
Org.nr: 556899-2977
Bolagets verksamhet skall bestå i att utveckla, tillverka och försälja värmeväxlarsystem, företrädesvis omfattande plattvärmeväxlare för applikationer inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering samt idka därmed ...
Hymer Holding AB
Org.nr: 556913-4975
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, äga och förvalta fast och lös egendom, idka konsultverksamhet inom ventilation och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Scandvent AB
Org.nr: 556694-7999
Bolaget ska bedriva försäljning, konsultationer och entreprenader inom process- och industriell ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tetragonia VVS AB
Org.nr: 556502-8627
Bolaget skall bedriva import, export, handel och produktion av produkter inom VVS, värme, ventilation, vattensnål teknik, energisnål teknik, samt projektarbete och konsultation inom dessa områden.