Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hymer Holding AB

"Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, äga och förvalta fast och lös egendom, idka konsultverksamhet inom ventilation och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556913-4975
Företagsform: Aktiebolag