Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Hisings backa

JGB Service AB
Org.nr: 556413-8575
Bolaget skall utföra service och installation av biltvättar, hissar, ventilation, utföra byggnadsarbeten, elektriska installationer, försäljning av biltvättar och reservdelar för biltvättar och därmed förenlig verksamhet ...
Klimatzonen Sweden AB
Org.nr: 556658-4248
Bolaget ska bedriva verksamhet omfattande att sälja, tillverka, marknadsföra och installera system för ventilation och skydd av byggnadsdelar. Bolagets verksamhet innefattar också att utveckla metoder för framställning a ...
LH Ventteknik AB
Org.nr: 556409-3226
Bolaget skall bedriva byggentreprenader huvudsakligen inom ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Servent Ventilation i Göteborg AB
Org.nr: 556456-1404
Bolaget skall idka service, underhåll och installation av ventilationsanläggningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SR Montering AB
Org.nr: 556861-3219
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet såsom montering & ventilation av fönster, golv samt övrig byggverksamhet.
Tobiassons VVS Service AB
Org.nr: 556677-8485
Bolaget skall bedriva värme-, ventilation-, sanitet- och gasinstallationer ävensom vvsreparationer samt därmed förenlig verksamhet.