Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klimatzonen Sweden AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet omfattande att sälja, tillverka, marknadsföra och installera system för ventilation och skydd av byggnadsdelar. Bolagets verksamhet innefattar också att utveckla metoder för framställning av systemet samt idka därmed förenlig verksamhet, utföra montering av systemet och andra mindre byggentreprenader samt bedriva konsultverksamhet inom områdena fukt, mögel och radon i byggnader."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556658-4248
Företagsform: Aktiebolag