Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Halmstad

Aktiebolaget Oscar Hanson Värme - Ventilation - Sanitet
Org.nr: 556041-5480
Bolaget skall bedriva värme-, ventilations- och sanitetsteknisk installationsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
HBet LP-rör
Org.nr: 916552-0454
VVS-installationer, ventilation-, värme- och sanitära installationer.
Kahall Entreprenad KB
Org.nr: 916823-8120
Bolaget skall utföra entreprenader inom ventilation, bygg och maskinbranschen, äga och förvalta lös och fast egendom jämte handel med aktier'andelar och andra värdepapper.
Laxö Corporate Finans KB
Org.nr: 969704-4825
Bolaget skall utföra entreprenader inom ventilation, bygg- och mark, konsultuppdrag inom anläggningsverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom jämte handel med aktier, andelar och andra värdepapper.
ULC Plåt/Ventilation Kommanditbolag
Org.nr: 969695-3380
Utföra entreprenader inom ventilation, bygg och maskinbranschen, äga och förvalta lös och fast egendom jämte handel med 'aktierandelar och andra värdepapper.