Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kahall Entreprenad KB

"Bolaget skall utföra entreprenader inom ventilation, bygg och maskinbranschen, äga och förvalta lös och fast egendom jämte handel med aktier'andelar och andra värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Ventilation
Org.nr: 916823-8120
Företagsform: Kommanditbolag