Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Bagarmossen

AD SERVICES HB
Org.nr: 969732-4953
Byggnadsverksamhet,drift och serviceverksamhet (ut av el,styr och reglering,värme,ventilation),fastighetsskötsel, städning, hushållsnära tjänster
Cistes Invest AB
Org.nr: 556867-2710
Bolaget ska självt, genom hel- och delägda företag, utföra service, OVK-besiktningar, injusteringar av ventilation och värmesystem, kanalrensningar, montage, energisparåtgärder, kylarbeten, byte av undercentraler samt in ...
Cistes Service AB
Org.nr: 556333-4415
Bolaget skall utföra service, OVK-besiktningar, injusteringar av ventilation och värmesystem, kanalrensningar, montage, energisparåtgärder, kylarbeten, byte av undercentraler, installationer av webbaserade styr- & överva ...
Telekonsulten MJ i Sverige AB
Org.nr: 556737-3344
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom dokumentation och projektering av larm, säkerhetsanläggningar, el, vvs och ventilation, konstruktion av tele och säkerhetsanläggningar, konsultverksamh ...