Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cistes Service AB

"Bolaget skall utföra service, OVK-besiktningar, injusteringar av ventilation och värmesystem, kanalrensningar, montage, energisparåtgärder, kylarbeten, byte av undercentraler, installationer av webbaserade styr- & övervakningssystem samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556333-4415
Företagsform: Aktiebolag