Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Nässjö

KR-Miljö
Org.nr: 470701-XXXX
Försäljning och visning av konstväxter. Odling av grönsaker.
RICHTUS AB
Org.nr: 556645-7635
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom utvecklingsstöd till individer, företag och offentliga myndigheter. Företaget skall äga och förvalta fastigheter samt svara för värdepappers- hantering, samt därjämte förs ...