Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

RICHTUS AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom utvecklingsstöd till individer, företag och offentliga myndigheter. Företaget skall äga och förvalta fastigheter samt svara för värdepappers- hantering, samt därjämte försälja växthus, uterum, inrednings- detaljer samt produkter och tillbehör som kan förknippas härmed."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Uterum - Växthus
Org.nr: 556645-7635
Företagsform: Aktiebolag