Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Umeå

Grenholms Kylservice AB
Org.nr: 556665-4553
Bolaget ska i huvudsak utföra installationer, service och reparationer på kyl och frysanläggningar för både industriellt och icke industriellt bruk. Bolaget ska bedriva försäljning av värmepumpar och service på dessa sam ...
ITLS Sverige AB
Org.nr: 556780-8430
Bolaget skall bedriva service och försäljning av kompressorer och värmepumpar samt uthyrning av maskiner och därtill hörande industriförnödenheter inom trycklufts- och värmepumpsindustri samt handel med husbilar och pers ...
Smartkonsult i Umeå AB
Org.nr: 556960-9935
Bolaget skall bedriva försäljning, konsulttjänster inom bygg, telemarketing, värmepumpar, kapitalförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.
Svens Kylteknik & Storkökservice AB
Org.nr: 556660-6751
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och service av värmepumpar, kyla och storköksutrustning, handel med värdepapper och fastigheter, samt idka med bolagets inriktning förenlig verksamhet.
Umeå Hemteknik AB
Org.nr: 556683-6325
Bolaget skall bedriva reparationer och installationer av vitvaror och värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.
Värmehjälpen Västerbotten AB
Org.nr: 556902-4499
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av värmepumpar och isolering samt rådgivning kring energibesparande åtgärder för privatpersoner samt företag, samt därmed förenlig verksamhet.