Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ITLS Sverige AB

"Bolaget skall bedriva service och försäljning av kompressorer och värmepumpar samt uthyrning av maskiner och därtill hörande industriförnödenheter inom trycklufts- och värmepumpsindustri samt handel med husbilar och personbilar och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Husvagnar - Industriförnödenheter - Värmepumpar
Org.nr: 556780-8430
Företagsform: Aktiebolag