Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Tyresö

C Essén AB
Org.nr: 556105-7646
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet och tillverkning av luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar samt datakylaggregat och bedriva handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
C Essén Holding AB
Org.nr: 556572-3326
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet och tillverkning av luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar samt datakylaggregat och bedriva handel med värdepapper även som idka annan därmed förenlig verksamhet.
ETK-service AB
Org.nr: 556866-2943
Föremålet för bolagets verksamhet är el-,kyl-,värme-,vvs- och ventilationsinstallation samt försäljning av elmateriel, värmepumpar och kylmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Gram Sverige AB
Org.nr: 556042-2528
Bolaget har till ändamål att driva handel- och agenturrörelse samt entreprenadverksamhet med kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och produkter hänförliga till sådan teknik för dels industri dels servicenäring och komm ...
PF Energi & Rör HB
Org.nr: 916624-6703
Handel med och tillverkning av maskiner, data och datatillbehör, lädervaror, kläder och hushållsartiklar. Försäljning och installation av värmepumpar, diverse rör och byggnadsarbeten, renoveringsarbeten av fastighet, rör ...
Relaxab AB
Org.nr: 556882-0103
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring av SPA-konceptet med installationer av VVS, våtrumsinstallationer, badkar, sanitetsporslin, rördragning och därmed tillhörande service såsom avloppsrensning och högtrycksspolning. ...
Södertälje Teknikservice AB
Org.nr: 556866-7884
Bolaget ska installera, serva och sälja produkter inom kyla och värmeproduktion, såsom aircondition och värmepumpar för både stationära och mobila anläggningar och därmed förenlig verksamhet.