Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

C Essén AB

"Bolaget ska bedriva grossistverksamhet och tillverkning av luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar samt datakylaggregat och bedriva handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Värmepumpar
Org.nr: 556105-7646
Företagsform: Aktiebolag