Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sävedalen

Bedrock AB
Org.nr: 556875-6612
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom ägande i andra bolag bedriva försäljning och installation av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.
GreenPeak Energi AB
Org.nr: 556611-5456
Bolaget skall bedriva försäljning av värmepumpar, handel med värdepapper och fast egendom, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank och kreditrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Värme & Bygg AB
Org.nr: 556981-4428
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av värmepumpar och energiförbättringar jämte därmed förenlig verksamhet.
Scanmont AB
Org.nr: 556828-9150
Bolaget ska bedriva verksamhet inom importör och grossist av värmepumpar, maskiner, material och verktyg inom kyl- och värmepumpsbranschen och även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handel med vä ...
Värmekällan i Göteborg AB
Org.nr: 556530-1552
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer, projektledning, försäljning, installation och service av energiprodukter för uppvärmningssystem såsom värmepumpar och solfångare samt el- och VVS-material för konsument och indust ...