Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GreenPeak Energi AB

"Bolaget skall bedriva försäljning av värmepumpar, handel med värdepapper och fast egendom, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank och kreditrörelse och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Värmepumpar
Org.nr: 556611-5456
Företagsform: Aktiebolag