Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Rönninge

Erik Randén AB
Org.nr: 556755-2145
Bolaget ska driva installations- och serviceverksamhet avseende kylanläggningar och värmepumpar, äga och förvalta aktier, förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KM Service & Kylteknik AB
Org.nr: 556869-2031
Aktiebolaget ska bedriva installation, reparation av samtliga värme- och vattenanläggningar samt utföra bygg- och vvstjänser. Service och underhåll av kylsystem och värmepumpar samt intallation av värmepumpar. Import och ...
Örby VVS Älvsjö HB
Org.nr: 969705-4592
Installation och försäljning av värmepumpar. Rörinstallationer. Golvvärme. Badrum.