Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Erik Randén AB

"Bolaget ska driva installations- och serviceverksamhet avseende kylanläggningar och värmepumpar, äga och förvalta aktier, förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556755-2145
Företagsform: Aktiebolag