Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Floda

Steierpump AB
Org.nr: 556838-1551
Bolaget ska bedriva verksamhet kopplat till planering, ritning, installation och service av värmepumpar, kylanläggningar och övriga energisystem. Det innebär marknadsföring, kundkonsultationer, projektering, bygge av del ...