Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Steierpump AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet kopplat till planering, ritning, installation och service av värmepumpar, kylanläggningar och övriga energisystem. Det innebär marknadsföring, kundkonsultationer, projektering, bygge av delar och komponenter av energisystem samt borrning av energibrunnar och löpande service med serviceavtal. Vid installationerna av energisystemen hos kund ingår inköp och transport av komponenter, VVS-arbete, kyl-och elinstallationer, dataprogrammering, bygge av konstruktionen samt teknik-energi och övriga supportkonsultationer'kundutbildningar. I arbetet ingår även återställande av infarter, trädgårdar och reparationer av material som är kopplat till verksamheten."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Transport - Värmepumpar
Org.nr: 556838-1551
Företagsform: Aktiebolag