Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Västra frölunda

Betsholtz Biotech AB
Org.nr: 556766-0864
Aktiebolaget ska bedriva forskning, undervisning och konsultverksamhet i bioteknik. Bolaget ska även bedriva handel med och tillverkning av konstföremål och keramiska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
CALU i Malmö AB
Org.nr: 556403-3602
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, idka medicinsk undervisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Digitalvarvet HB
Org.nr: 969694-1930
Undervisning, undervisningsprogram, läromedelsutvekling, dataprogram.
EcoCycleDesign KN AB
Org.nr: 556944-6502
Arkitekttjänster med inrikting på kretsloppsanpassat byggande, undervisning, BREEAM certifiering av byggnader.
GC Läkartjänst KB
Org.nr: 969603-9065
Bolaget skall bedriva läkarmottagning, hälso- och sjukvård, undervisning i medicinska frågor, inklusive undersökningsteknik, vaccinationer, kapitalförvaltning och fotografering.
Heimann Goksör AB
Org.nr: 556798-2987
Bolagets verksamhet ska vara att konsultativ medicinsk, medicinsk bild och informationsbehandling, undervisning och därmed förenlig verksamhet.
HJN-konsult HB
Org.nr: 969682-2098
Rådgivning, undervisning inom områdena företagsekonomi och medicin.
JK Akutsjukvård AB
Org.nr: 556932-9450
Aktiebolaget ska bedriva konsultationstjänster och undervisning inom akutjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Kastimar AB
Org.nr: 556135-3680
Bolaget skall bedriva golfbaneanläggninga, café och restaurangverksamhet, handel med varor och tjänster inom idrottsområdet, undervisning och publicistisk verksamhet, handel med värdepapper och finansiella instrument, do ...
Kleiven och Thiringer AB
Org.nr: 556987-9082
Aktiebolaget ska bedriva : 1) Läkartjänster. 2) Undervisning inom hälso- och sjukvård. 3) Jakt och fiske samt guidningsverksamhet knutet till detta. 4) Uppfödning av jakthundar. 5) Handel med värdepapper.
Klingstar AB
Org.nr: 556600-4361
Bolaget skall bedriva medicinsk administrativ och konsultativ verksamhet inom hälso- och sjukvård samt personaluthyrning. Dessutom skall verksamhet bedrivas med undervisning, korrektur, översättning, textproduktion, spea ...
KONSULTBYRÅN FAGERSTRÖM & CO HB
Org.nr: 916446-1098
RIT-SKRIV-, KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ SAMT UNDERVISNING
Lotta Falkheden Henning rehab AB
Org.nr: 556986-0504
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastik, undersökning och behandling av skador och sjukdomar inom rörelse- och stödjeorgan, testverksamhet av fysiska funktioner, föreläsningar och undervisning avseende sjukdomar och smärt ...
Lotta Hellstrand AB
Org.nr: 556939-0270
Bolaget skall bedriva tolkning, tolktjänster, tolkförmedlingstjänster, språkkonsulttjänster, projektledning, IT-tjänster, undervisning, produktion av utbildningsmaterial, översättningstjänster, textproduktion, tjänster i ...
Low Countries Language Services in Sweden AB
Org.nr: 556607-2152
Bolaget skall utföra översättningar och därmed sammanhängande verksamhet som korrekturläsning och redigering m m samt undervisning, utveckling, försäljning och service av elektronik och därtill relaterade produkter, även ...
M & J Börjesson Utbildning & Underhållning AB
Org.nr: 556641-6409
Bolaget skall bedriva föreläsningar, föredrag och utbildning, handledning och rådgivning i psykosociat arbete och terapiutbildning. Bolaget skall även bedriva musikalisk verksamhet inom musikproduktion, undervisning och ...
METHOMED HB
Org.nr: 969682-6974
Medicinsk undervisning och kursverksamhet. Medicinsk konsultverksamhet. Uthyrning av fritidsfastigheter och fritidsbåtar.
NARAs läkarvård HB
Org.nr: 969676-0512
Medicinsk konsultation, prevension och undervisning. Frikvårdskonsultation, idrottsmedicinsk konsultation.
Omnisys Instruments AB
Org.nr: 556454-6686
Bolaget skall bedriva specialkonstruktion av avancerade elektroniska mätinstrument, delsystem- och kompletta mätinstrumentsystem inom rymdforskningssektorn. Undervisning och försäljning inom elektronik och data samt hand ...
Otranto AB
Org.nr: 556979-9546
Företaget skall bedriva undervisning och ekonomisk konsultation samt äga och förvalta fast och lös egendom.