Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Västerås

AGSTU AB
Org.nr: 556498-7179
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva undervisning, mindre konsultuppdrag inom teknisk industri och vara ägare i andra företag inom främst teknisk industri och därmed förenlig verksamhet.
Aros Ortopedkonsult AB
Org.nr: 556328-8124
Bolaget skall bedriva diagnostik och behandling av ortopediska sjukdomar och skador liksom utveckling och undervisning inom ortopedi, export och import av medicinskt material samt idka därmed förenlig verksamhet.
China-Sweden Service AB
Org.nr: 556836-9754
Företaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Erbjuda olika typer av samarbete avseende affärsutveckling mellan Kina och Sverige, ordna informationsutbyte, organisera ...
Enskilda Familje- och Tonårsbyrån i Västerås AB
Org.nr: 556319-9826
Bolaget skall bedriva psykologiskt och psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete för familjer och enskilda, handledning, konsultation och undervisning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
FysiO Med Västerås AB
Org.nr: 556502-0392
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastik och rehabilitering samt undervisning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
FysioEd AB
Org.nr: 556979-7136
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva fysioterapi och rehabilitering samt undervisning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
IPK Medicokonsult HB
Org.nr: 916931-4607
Forskningsuppdrag, kliniska prövningar, föreläsningar och undervisning, läkarmottagnings- och konsultverksamhet inom allmän medicin och gynekologi.
IRevive AB
Org.nr: 556819-4558
Bolaget skall bedriva verksamhet inom försäljning, uthyrning, undervisning och konsulttjänster inom hälsa, fritid och kultur. I verksamheten ingår framtagning av material och produkter inom ovanstående områden samt förva ...
Jordnära Klokskap AB
Org.nr: 556979-2632
Företaget skall bedriva förvaltning, rådgivning och undervisning inom områdena affärsutveckling, företagsekonomi och beskattning samt liknande verksamheter.
LABO-Ring AB
Org.nr: 556557-3853
Bolaget skall bedriva produktion av laborativa läromedel för individuell undervisning och kursverksamhet inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.
Martti Mårtens Logopedkonsult AB
Org.nr: 556485-9469
Bolaget ska bedriva logopedbehandlingar, utveckling av behandlingsmetoder och undervisning i anslutning härtill, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Ridgymnasium AB
Org.nr: 556951-6742
Föremålet för bolagets verksamhet är undervisning på ett gymnasialt naturbruksprogram med inriktning mot häst, inköp och försäljning av hästar och därmed förenlig verksamhet.
Nascente Consultation & Management AB
Org.nr: 556257-0514
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva juridisk konsultverksamhet, psykologisk och psykosocial undervisning och konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
P2P People to People AB
Org.nr: 556840-6531
Bolaget ska bedriva Konsultverksamhet för utveckling och effektivisering av företagsledningar, team och individer. Produktion och försäljning av konst och inramningar, undervisning samt arrangerande av konstutställningar ...
Patofysiologiska Laboratoriet i Västerås AB
Org.nr: 556358-2724
Bolaget skall bedriva forskning, undervisning och rådgivning inom ämnesområdena patologi och fysiologi samt handel och förvaltning av värdepapper och ädelmetaller jämte därmed förenlig verksamhet.
Patrik Gustafsson Mathematics Education AB
Org.nr: 559024-2425
Aktiebolaget ska skriva böcker och läromedel samt genomföra utbildningar inom skola, undervisning och lärande.
Praktik Lars Westerström HB
Org.nr: 916579-0958
Läkarpraktik samt undervisning och handel med läromedel.
Pulpeten Handelsbolag
Org.nr: 969625-8681
Undervisning inom basämnena svenska, so, språk såsom engelska, tyska och franska. Fortbildning, läromedelsproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Rutger Elinder Ortopedi AB
Org.nr: 559036-6612
Konsultverksamhet som läkare med inriktning på ortopedi, idrottsmedicin, företagshälsovård och allmänmedicin. Kommer också arbeta som konsult mot försäkringsbolag för bedömning av invaliditetsintyg. Föreläsning och under ...
Rygg- & Idrottsskademottagningen i Västerås AB
Org.nr: 556875-1407
Bolagets verksamhet skall vara naprapati, föreläsningar och undervisning inom detta område samt därmed förenlig verksamhet.