Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Umeå

A.B.I.C. Framtid AB
Org.nr: 556039-4735
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastighetsförvaltning, reparation, underhåll och uthyrning av fastigheter, lokaler, bostadsrätter, fotoutrustning, juridisk konsultation, bemanningsverksamhet och undervisnin ...
AB Fjällaktiviteter i Västerbotten
Org.nr: 556581-7490
Bolaget ska bedriva sportanläggning, pub, skidskola, försäljning av varor, undervisning och handel med värdepapper därmed förenlig verksamhet.
Alfredson Tendon Clinic AB
Org.nr: 556917-3510
Bolaget skall bedriva diagnostik, behandling, rehabilitering, rådgivning och undervisning inom området ortopedi och idrottsmedicin samt därmed förenlig verksamhet.
Allscope AB
Org.nr: 556816-5475
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget ska bedriva handel med värdepapper. Företaget ska även bedriva'utbi ...
Alnorte VM Konsult AB
Org.nr: 556779-1479
Bolaget skall bedriva öppen hälso- och sjukvård, hudläkarmottagning, undervisning, utbildning och konsultationer inom hälso- och sjukvård, allmän läkarmottagning, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom sam ...
AM Olofsson AB
Org.nr: 556903-9745
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet, undervisning och föredragshållande relaterat till psykiatri, samt fotografering, äga och förvalta fastigheter, skog, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AmoGraVis AB
Org.nr: 556758-5020
Föremålet för bolagets verksamhet är psykologverksamhet, undervisning, handledning med inriktning mot personalutveckling inom företag, karriärcoaching för rekrytering av personal och därmed förenlig verksamhet.
Bergling & Bergling AB
Org.nr: 556765-5138
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, undervisning och produktion av läromedel och därmed förenlig verksamhet.
Bigaro i Umeå AB
Org.nr: 556359-1436
Bolaget skall bedriva utveckling, konsulting, undervisning, marknadsföring och försäljning inom bioteknik- och textilbranschen, handel med värdepapper samt inom dessa områden förenlig verksamhet inom och utom landet.
Bildhuggarn Bengt-Erik Nilsson AB
Org.nr: 556976-3724
Bolaget ska bedriva verksamhet som träbildhuggare, förgyllning, motorsågsskulptering, byggnadsvård'ochmed konstnärlig inriktning, snickeri-, restaurerings- och målningsarbeten. Bolaget ska även bedriva utbildning och und ...
BiolacUm AB
Org.nr: 556772-5030
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling och undervisning rörande barns nutrition, tillväxt och utveckling, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Burströms pedagogik AB
Org.nr: 556867-2579
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och tillhandahålla pedagogiska tjänster såsom främst undervisning och föreläsningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
C Light of Life AB
Org.nr: 556776-0318
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom vägledning, undervisning, coaching, rådgivning, mentorskap till företag, ledare, ledningar, styrelser, företagare samt privatpersoner, samt därmed förenlig verksamhet. Produceri ...
Dalen skola och assistans AB
Org.nr: 556961-8258
Bedriva verksamhet med inriktning mot undervisning, utbildning och fortbildning. Erbjuda personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Företaget avser att bedriva skolverksamhet och annan ped ...
Delos AB
Org.nr: 556470-5803
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård med fokus på områdena psykiatri, psykologi, psykosomatik och neurologi. Bolaget skall även sälja tjänster inom ovanstående områden inbegripande försäljning av öve ...
Enetjärn Form AB
Org.nr: 556272-7536
Bolaget ska bedriva konsulting'undervisning inom naturvård, skogsbruk, miljö och friluftsliv samt även bedriva projektledning och projektutveckling inom detta område. Bolagets verksamhet skall även bestå av researrangema ...
Enetjärn Natur AB
Org.nr: 556761-6668
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulting och undervisning inom naturvård, skogsbruk, miljö och friluftsliv. Bolaget ska även kunna äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och andra värdepapper och d ...
ER dans & psykologi AB
Org.nr: 556809-7496
Bolaget ska bedriva verksamhet inom dans och psykologi, genom psykologisk bedömning, riskbedömning, behandling, handledning, psykoterapi, samt dans- och rörelseterapi och koreografi samt undervisning och forskning inom d ...
Erik Nordh AB
Org.nr: 556810-2932
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva undervisning och forskning inom neurovetenskap, metod- och programutveckling, konsulttjänster inom IT samt kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
European CBRNE Training Center AB
Org.nr: 556946-6294
Föremålet för bolagets verksamhet är att med Umeå som bas utveckla, marknadsföra, sälja och genomföra kompletta övningar inom CBRNE-området (kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva substanser) och krisbe ...