Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Solna

4 Språk AB
Org.nr: 556920-2640
Tolkning, översättning, undervisning i form av språkhandledning. Har rättstolkauktorisation i tre språk. Farsi, sit, kurdiska och däri. Undervisning sker för blivande tolkar på folkhögskolor och studieförbund i språkhand ...
ae juridik AB
Org.nr: 556838-7517
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och utredningsarbeten. Föreläsningar och undervisning inom juridik.
Aktiebolaget Borätt
Org.nr: 556257-9275
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att initiera, bygga och slutföra bostadsprojekt, att äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt bedriva fastighetsmäkleri. Vidare ska bolaget kritiskt granska bostadspolit ...
Allytec AB
Org.nr: 556275-0454
Bolaget skall bedriva försäljning och utveckling av medicinsk utrustning med därtill hörande inovationsstöd, hälso- och sjukvård jämte undervisning, forskning, informations- och konsultverksamhet i anslutning härtill, id ...
Amasis Konsult AB
Org.nr: 556510-6837
Bolaget skall bedriva miljökonsultverksamhet, säkerhetsrådgivning och undervisning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aplysia Medical AB
Org.nr: 556539-8723
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av programvara inom det medicinska området, simulering och datoranimation, konsultarbete inom medicin, sjukvårdsarbete, undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Bani Interlingua AB
Org.nr: 556922-7126
Bolaget ska arbeta med flerspråkighet och mångfaldsfrågor, sociolingvistisk forskning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska syfta till att skärpa samverkan mellan akademi och det omgiv ...
Carlan House Sweden KB
Org.nr: 969718-7962
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom reklam, PR, marknadsföring, undervisning och underhållning inom musik- och dansproduktion, idrott- och sport events samt bedriver verksamhet inom grafisk produktion.
Claudia Göth AB
Org.nr: 556876-6587
Administrativa kontorsuppgifter, samtliga kontorsrelaterade uppgifter såsom avtal, upphandling, genomförande, rekrytering av personaloch tjänster. Projektledare inom events. Projektledare och chef för assistenter och rec ...
Con Scientia AB
Org.nr: 556314-6686
Bolaget skall bedriva undervisning, konsultation och utredning inom ekonomi- och marknadsområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
D & L Medic AB
Org.nr: 556891-8998
Företaget ska bedriva blandad verksamhet där tyngdpunkten kommer att innefatta medicinskt arbete. Äga och driva en enhet som bedriver medicinsk mottagningsarbete samt utföra operationer. Patienter ska ha möjlighet att öv ...
d2k stockholm HB
Org.nr: 969704-3397
Digital konst, kultur och undervisning. Konst, musik och föredragsverksamhet eller kunskapsförmedling på webben eller i uppsökande verksamhet.
ECOPI Scandinavia AB
Org.nr: 556905-7838
Bolaget skall bedriva försäljning i butik och online av hemtillbehör (stolar, skåp, mattor, lampor, gardiner, fönster, dörrar, sängar, madrasser, bilder, köksutrustning), butiksinredning, kläder, video och DVD filmer, , ...
Formed Spine AB
Org.nr: 556972-4296
Företaget ska bedriva konsulttjänster, rådgivning och undervisning inom ortopedi och ryggkirurgi.
Fornboda Hästhotell AB
Org.nr: 556690-7860
Bolaget skall bedriva uthyrning av stallplatser, uppfödning av tävlingshästar, utbildning och försäljning av tävlingshästar, undervisning och utbildning inom hästsport även konsulttjänster inom restaurang, reklam, PR, me ...
GallMed AB
Org.nr: 556873-2076
Specialist läkarmottagning, konsultationstjänster, forskning och undervisning. Hyrning och uthyrning av medicinska tjänster. Import och export av medicinska tjänster och varor.
Gustav Efraimsson AB
Org.nr: 556210-8851
Bolaget skall bedriva handel med tjänster inom musik- produktion, webbutveckling och undervisning och annan därmed förenlig verksamhet.
Haga musikproduktion HB
Org.nr: 969724-1009
Förmedla musiker till konsertarrangörer, orkestrar, företag och privatpersoner. Producera och sälja CD-skivor och noter. Bedriva undervisning i musik.
HBet Katz Research and Education
Org.nr: 969692-2344
Konsult, forskning biomedicin och undervisning i biologi och dans.
Harpo HB
Org.nr: 969636-6286
Konstnärlig verksamhet. Sjukvård. Undervisning.