Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Nacka

Angela Ahola AB
Org.nr: 556848-6780
Aktiebolaget ska bedriva talarverksamhet, utbildning, undervisning, forskning, bokpublicering, bokförsäljning, byggverksamhet, renovering, marknadsföring, försäljning av hudvård och kläder.
Bonobon AB
Org.nr: 556930-4792
Personalbemanning och undervisning inom hälsovårdssektorn, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Count Bass Music AB
Org.nr: 556498-7476
Bolaget skall bedriva musikverksamhet i form av livespelningar, studiospelningar, undervisning samt övrig musikproduktion. Bolaget skall även bedriva uthyrning samt handel med musikutrustning och dessutom bedriva handel ...
CR Branding AB
Org.nr: 556578-7404
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva undervisning och konsultverksamhet inom reklam, marknadsföring, marknadsekonomi, varumärken och varumärkesrättigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ...
Crimiknowledge KB
Org.nr: 969648-8817
Undervisning, utbildning, förlagsverksamhet, forskning, projektledning och konsultverksamhet inom brottsförebyggande, kriminologi och kriminalvetenskap.
CS ShowProductions KB
Org.nr: 969727-3713
Artistframträdanden, showproduktion, litterärverksamhet såsom undervisning, utbildning, speakerjobb samt dubbning och inspelning av ljud och bild.
CYGMED AB
Org.nr: 556987-2640
Bolaget skall syssla med medicinsk konsultationsverksamhet, forskningsuppdrag, undervisning och därmed förenlig verksamhet.
EH Arkitekter i Stockholm AB
Org.nr: 559036-2645
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet och undervisning inom arkitektur och design, köpa och sälja arkitekt- och projektledningstjänster och inredning samt byggmaterial, upphandla hantverkstjänster och byggentreprenade ...
Elghorn Konsult AB
Org.nr: 556845-9332
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom coaching, hålla utbildningar och föreläsningar. Undervisning i dans för dansföreningar, företag och privatpersoner, redovisningstjänster till företag, ideella föreningar oc ...
Eric Lagergren AB
Org.nr: 556813-9728
Bolaget ska bedriva konstruktions- och designverksamhet mot tillverkningsindustrin, undervisning inom designprocessen, konsultverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FinScott AB
Org.nr: 556274-1925
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, data, resor, undervisning och hälsosektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Geomind KB
Org.nr: 969739-0996
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende geoteknik, grundläggning, mark- och miljöteknik, utbildning och undervisning samt projekt- och byggledning inom samhällsbyggnad samt därmed förenlig verksamhet. Huvudsaklig ...
H. Lennartsson Psykoterapi AB
Org.nr: 556764-9149
Bolaget ska bedriva psykoanalys och psykoterapi samt konsulta- tion, undervisning och handledning inom samma område, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Hanna Linné AB
Org.nr: 559014-4134
Artistisk verksamhet Scen uppträdanden inom dans, nycirkus, musik, konst, show. Produktion av föreställningar och event Scen och riggning teknik Förmedling av artister och musiker Musik produktion Kostym, därmed förenlig ...
Jerker Söderlind Stadsliv AB
Org.nr: 556840-4494
Bolaget ska bedriva tjänster inom samhällsbyggande och fastighetsutveckling, strategisk rådgivning med inriktning mot varumärkesbyggande och organisationsutveckling, undervisning och omvärldsbevakning samt handel med vär ...
MARIA MACRI AB
Org.nr: 556922-0121
Fotograf, erbjuder alla typer av fototjänster Retuschering Design, grafisk design Konstfotografi Försäljning av bilder i form av konst Uthyrning av fotoutrustning Konsult för fotograferingar Undervisning
Murule Musik HB
Org.nr: 969695-4289
Bedriva musikarrangemang, producera musik, undervisning i musik, verka som dirigent och tillverka scenkostymer.
NSpire AB
Org.nr: 556995-2137
Bolaget skall bedriva undervisningsverksamhet där läxhjälp, utbildnings- och inlärningstjänster av diverse skolämnen erbjuds. Bolaget skall bedriva undervisning och träning i tennis som sport och därmed förenlig verksamh ...
Sickla Hälsocenter AB
Org.nr: 556628-3403
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård och därtill knuten utbildning och undervisning, bemanningsverksamhet samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Simon Aspelin AB
Org.nr: 556875-8436
Bolaget skall bedriva undervisning inom idrott och hälsa. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring.