Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Mölndal

ADLA Group AB
Org.nr: 559008-6210
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, organisation och kommunikation, entreprenadverksamhet inom bygg, snickeri och markarbeten samt köpa, försälja och förvalta värdepapper och annan lös och fast ege ...
AiDev AB
Org.nr: 556894-7922
Företaget skall dels bedriva verksamhet inom konsultbranschen mot IT, inbyggda system, data, telekom och fordonsindustrin och där till förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva verksamhet med utveckling av egna e ...
Bimedicus AB
Org.nr: 556600-9337
Bolaget skall bedriva medicinsk, medicinteknisk och odontologisk verksamhet inkluderande forskning, utveckling och undervisning, foto och grafisk verksamhet, webdesign, och webkommunikation, samt därmed förenlig verksamh ...
Borage Music HB
Org.nr: 969656-7222
Konstnärlig klassisk musikutövning, undervisning, arrangemang samt producentroll.
CATALYSIA HB
Org.nr: 916834-1155
FORSKNING, KONSULTATIV VERKSAMHET OCH UNDERVISNING INOM INDUSTRIELL ORGANISATION SAMT KAPITALFÖRVALTNING
EMC Services Elmiljöteknik AB
Org.nr: 556315-6636
Bolaget skall bedriva konsultationer, provning och undervisning inom området elektromagnetisk förenlighet samt idka därmed förenlig verksamhet.
ENHOF AB
Org.nr: 556939-5048
Företaget ska bedriva undervisning, utbildning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård. Utbildning och träningsverksamhet inom friskvård och träning. Uthyrning och förmedling av sjukvårdspersonal och därmed förenl ...
Equrema AB
Org.nr: 556382-6345
Bolaget skall bedriva konsultationer, undervisning och forskning inom ekonomi och historia, produktutveckling, design och försäljning av heminredning, fastighetsförvaltning.
Exultantis AB
Org.nr: 556991-2545
Bolaget ska bedriva projektledning, utveckling, undervisning och annan liknande verksamhet inom det ekonomiska, tekniska och organisatoriska området samt tillhandahålla konsulterande tjänster inom samma område, äga och f ...
Förlaget Gren AB
Org.nr: 556689-3474
Bolaget skall bedriva försäljning samt förvaltning av rättigheter av musikaler för undervisning och läromedel i musik samt idka därmed förenlig verksamhet.
GOTHIA UNIVERSITY KB
Org.nr: 916563-9387
UNDERVISNING, FORSKNING, UTVECKLING, HÄLSOVÅRD OCH DÄRTILL HÖRANDE FÖRVALTNING.
GR Music HB
Org.nr: 969669-6138
Musik: Underhållning och undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Hafnium AB
Org.nr: 556904-0453
Bolaget skall bedriva privat läkarverksamhet i egen regi och på konsultbasis, undervisning och infomrationsverksamhet inom det medicinska området, handel med lös egendom inom det medicinska området, konsulttjänster och h ...
HBET A & A PRODUCTIONS
Org.nr: 916558-8550
HANDEL MED DATORER, PROGRAMVARA OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT KONSULT VID PROGRAMUTVECKLING OCH UNDERVISNING
HUMTEK HB
Org.nr: 916831-7155
SKRIFTSTÄLLERI, UNDERVISNING OCH KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDERNA HUMANIORA, TEKNIK OCH HUMANTEKNOLOGI
Integrum AB
Org.nr: 556407-3145
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda företag - bedriva medicinsk, ortopedisk och bioteknisk forskning och utveckling, jämte undervisning och utbildning inom dessa områden. Tillverkning och försäljning av p ...
Mathmod Consulting AB
Org.nr: 556527-9576
Bolagets verksamhet är att bedriva undervisning, konsultverksamhet inom signalbehandling, reglerteknik och närliggande områden samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av hård och mjukvara samt handel med värdepapper ...
MediNord inVäst AB
Org.nr: 556208-3039
Bolaget skall bedriva privat läkarverksamhet i egen regi och på kosultbasis, undervisning och informationsverksamhet inom det medicinska området, handel med lös egendom inom det medicinska området, handel med och förvalt ...
Noll9 Golf AB
Org.nr: 556762-7897
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detalhandel med idrottsartiklar och konfektion, företrädesvis inom golf, konsultverksamhet inom golf, anordnande av golfresor. Företaget ska dessutom bedriva föreläsningar ...
NVC Företagsutveckling i Göteborg AB
Org.nr: 556523-7566
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom system- och miljöterapeutisk behandling, undervisning inom psykosocialt arbete och rådgivning inom företagens organisationsutveckling, handel med och förvaltning av fasti ...