Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Lund

Alfa Action AB
Org.nr: 556605-1040
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, konsultverksamhet, undervisning i ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Anna Pardo AB
Org.nr: 556856-3018
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykoterapi med utbildning och coaching för företag och privata personer samt hälso- och sjukvård. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet och undervisning inom design och m ...
Arkiater AB
Org.nr: 556296-8874
Bolaget skall bedriva sjukvård och hälsovård, inköp och försäljning av hälso- och sjukvårdsartiklar samt undervisning i sjukvård och hälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bergenfelz Consulting AB
Org.nr: 556813-7995
Bolaget skall syssla med konsultverksamhet inom medicinsk publicering, utbildning och undervisning, kurs och kongressverksamhet, kultur och vetenskaplig evaluering, investeringar i fast och lös egendom samt handel med vä ...
Björklund Consulting AB
Org.nr: 556837-3152
Bolaget skall bedriva verksamhet inom forskning, utveckling rådgivning, undervisning, utvärdering och förtroendeuppdrag inom det medicinska området och därmed förenlig verksamhet.
Caramedics AB
Org.nr: 556397-4202
Bolaget skall driva konsultverksamhet, författarskap, innovationsverksamhet och undervisning inom medicin och medicinteknik, uthyrningsverksamhet avseende bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carl-Magnus Edenbrandt AB
Org.nr: 556924-8825
Medicinsk konsultverksamhet, undervisning, forskning och utveckling.
CLIVUS HB
Org.nr: 969632-9284
Hälso- och sjukvård. Forskning och utveckling inom medicin, teknik och naturvetenskap. Undervisning och läromedelsproduktion inom nämnda områden. Publistisk och konstnärlig verksamhet. Jord-, trädgårds- och skogsbruk. Ha ...
E B M Läkarkonsult AB
Org.nr: 556365-3459
Bolaget skall bedriva medicinsk forskning, undervisning samt medicinsk vårdverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillika förvalta lös och fast egendom.
Ekonomiska föreningen Domum
Org.nr: 769622-8340
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva undervisning för barn i skolform.
Elevate Scientific AB
Org.nr: 556938-3119
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom vetenskaplig kommunikation inbegripande rådgivning, analyser, kommunikationsplanering, information, utveckling och produktion samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skal ...
Endo Medical AB
Org.nr: 556580-5487
Bolaget skall bedriva hälso och sjukvård samt forskning och undervisning inom det medicinska området samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.
ENVAMED AB
Org.nr: 556800-9137
Bolaget ska bedriva läkarkonsultation inklusive bedömning av patientärenden, granskning av röntgendiagnostiska undersökningar, assistans vid operationer samt utföra andra läkaruppgifter inom hälsa och sjukvården. Dessuto ...
Fewcher Consulting AB
Org.nr: 559025-5385
Bolaget skall inom det medicinska området bedriva utveckling, forskning, undervisning, konsultverksamhet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utveckla hård- och programvara f ...
Fiddevången AB
Org.nr: 556490-5866
Bolaget skall bedriva undervisning i medicinska och odontologiska ämnen, bedriva tandvård, skriva vetenskaplig och populärvetenskaplig medicinsk eller odontologisk litteratur, bedriva konsultverksamhet avseende läkemedel ...
Fij AB
Org.nr: 556903-8911
Medicinsk och hälsobefrämjande konsultverksamhet, Medicinsk och hälsobefrämjande'undervisningföreläsningkursverksamhet. Läkarmottagningsverksamhet. Köp och försäljning av medicinsk utrustning. Produktion och försäljning ...
GENEK AB
Org.nr: 556945-0421
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, administration, hälso-och sjukvård, undervisning och kompetensutveckling samt kvalitetssäkring och därmed förenlig verksamhet.
Graessholmen HB
Org.nr: 969733-9738
Sjukgymnastikverksamhet, undervisning. Läkare, behandlings- uppdrag, undervisning, forskning. Handel med konfektion, skor.
Hair Success i Lund AB
Org.nr: 559017-3554
Frisörverksamhet, distribution av frisörprodukter, undervisning och kursverksamhet inom frisöryrket, försäljning av frisörprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Haiway AB
Org.nr: 559018-1979
Konsultverksamhet är ett medicinsk, farmaceutisk konsultverksamhet och undervisning och utbildning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet inom öppen ...