Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Linköping

Adolfsson ortopedi och handkirurgi AB
Org.nr: 556901-1553
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultation och behandling, utbildning och undervisning i ovannämnda samt produktutveckling inom ortopedi, förvaltning av fast och lös egendom, främst värdepapper, och därmed förenlig verks ...
Afem HB
Org.nr: 969695-5542
Medicinsk konsultation samt undervisning och därtill hörande verksamhet. Möbeltapetsering, renovering samt försäljning av möbler, antikviteter, tyger och inredningsdetaljer.
Aktiebolaget Somata
Org.nr: 556979-3861
Aktiebolaget ska bedriva - försäljning av läkartjänster inom sluten- och öppen somatisk vård. - utbildning inom vildmarksmedicin. Detta innebär första hjälpen samt diagnostik och behandling av allvarliga åkommor under en ...
Anestetiq Sweden AB
Org.nr: 559023-3234
Företaget avser bedriva konsultationsverksamhet inom Hälso- och sjukvården i form av uthyrning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Företaget kommer att ha verksamhet i området medicinsk teknik och avser er ...
Arnessons Läkarvård KB
Org.nr: 916695-0510
Läkarkonsultuppdrag, medicinsk rådgivning, mottagningsverksamhet. läkare sjuksköterska, undervisning m m.
BoFi Medical AB
Org.nr: 556955-0220
Aktiebolaget ska bedriva medicinskt utvecklingsarbete avseende läkemedel och medicinska device. Läromedelprövning, undervisningsmaterial - undervisning, konsultverksamhet inom medicin och läkemedel samt därmed förenlig v ...
Centre for English Language Teaching (C.E.L.T.) HB
Org.nr: 969633-0118
Undervisning i engelska för barn och vuxna, språkgranskning, översättningar och administrativa tjänster.
CHISVA AB
Org.nr: 556766-1987
Marknadsundersökningar, tidsbegränsade ledningsuppdrag samt undervisning i managementfrågor samt musikproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Convivo HB
Org.nr: 916751-0198
Medicinsk verksamhet inkluderande sjuvård, hälsovård, företagshälsovård, utbildning, konsultverksamhet och rådgivning. Generell undervisning. Konstnärlig verksamhet, företrädesvis sång och musikarrangemang, grafik och fo ...
CT Post AB
Org.nr: 556668-0236
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet avseende forskning och utveckling, undervisning samt bolagsärenden inom det farmacevtiska och biotekniska fältet samt därmed förenlig verksamhet.
Doktorservice i Linköping AB
Org.nr: 556342-3564
Bolaget skall bedriva läkarkonsultverksamhet, köp och försäljning av medicintekniska hjälpmedel, undervisning och utbildning inklusive kurs- och kongressverksamhet, forskning och utveckling, köp och försäljning av fast e ...
e-teach i Östergötland HB
Org.nr: 969611-4827
Undervisning och konsultverksamhet inom databranschen.
Educate Me Sverige HB
Org.nr: 969762-5870
Utbildningsverksamhet med fokus på privat undervisning.
Egidius AB
Org.nr: 556847-7078
Bolaget ska erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning och projektstyrning, informationshantering, affärsutveckling, undervisning, framtagning av läromedel, föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
EK Kirurgi & Endoskopi AB
Org.nr: 556782-2472
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk och kirurgisk konsultverksamhet. Bolaget skall bedriva forskning, utbildning, undervisning inom kirurgi och endoskopi, utveckling av medicintekniska produkter samt handel med värdepappe ...
Femigyn AB
Org.nr: 556506-6718
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet med gynekologisk och urologisk verksamhet, medicinsk konsult- verksamhet, teknisk konsultverksamhet inom information och kommunikation, studier och undervi ...
Fibro Aktiv AB
Org.nr: 556500-7290
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva massage, friskvård samt undervisning och utveckling av friskvårdsprogram och produkter. Verksamheten bedriver konsulttjänster inom ledarskap och organisationsutveckling sam ...
Gauffin Konsulttjänst AB
Org.nr: 556789-3861
Bolaget ska bedriva undervisning, medicinsk rådgivning, mottagningstjänstgöring, operationer och forskningsverksamhet inom medicin samt sjukvårdstjänstgörning.
HBet Allmännläkarkonsult, Linköping
Org.nr: 916693-5586
Läkarvård och hälsovård samt handledning och undervisning i hälso- och primärvård.
HBet Athena kliniken
Org.nr: 916691-7337
Narkosgivning, hudvård, hud- och smärtbehanling med laser samt övrigt förekommande läkar- och sköterskeverksamhet. Rådgivning och undervisning.