Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Karlstad

AkroRehab AB
Org.nr: 556786-9549
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, friskvård och ergonomi samt konsultation och undervisning inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten omfattar också kon ...
Alternalia AB
Org.nr: 556413-7031
Bolaget skall driva allergimottagning, undervisning och uthyrning av tjänster (konsultverksamhet) inom frisk- och hälsovård, handel med frisk- och hälsovårdsprodukter. Bedriva handel med värdepapper, fastigheter, bedriva ...
BL Bäckström Partners AB
Org.nr: 556230-4567
Bolaget skall bedriva psykoterapi samt handledning, konsultation och undervisning i psykologi samt utbildning och utredning såväl inom privata- som offentliga sektorn avseende personal- och organisationsfrågor.
CG & L Larsson Consulting & Import AB
Org.nr: 556488-0127
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning och undervisning i området data- och telekommunikation samt importera husgeråd och presentartiklar, sälja dessa i egen butik samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Claysound AB
Org.nr: 556854-4919
Aktiebolaget ska bedriva konsert- och utsällningsverksamhet, undervisning, föreläsningar. tillverkning och arrangering, dokumentation och förmedling av konst och musik samt därmed förenlig verksamhet.
DANA Project AB
Org.nr: 556781-0386
Bolaget ska bedriva byggnadskonsultverksamhet för bostadshus och andra byggnader, byggteknisk konsultverksamhet, anbudsgranskning samt köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Ä ...
Derma Medico Karlstad HB
Org.nr: 969608-9003
Undervisning och konsultverksamhet inom medicin och därmed sammanhörande verksamhet.
Ergonområd AB
Org.nr: 556173-1786
Bolaget skall vara konsult i ergonomiska frågor samt undervisning i ergonomi ävensom idka därmed förenlig rörelse.
Four Enviro Konsult AB
Org.nr: 556914-3448
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och undervisning inom energi-, miljö- och klimatfrågor samt handel med varor som bidrar till minskad energianvändning och minskad miljöpåverkan samt därm ...
Holdstock Marketing AB
Org.nr: 556245-4123
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring, försäljning och uthyrning av lekutrustning och fritidsvaror. Översättning och språkgranskning samt undervisning i språk, framför allt engelska. Behandlingar i massaget ...
Industrikonsult Roland Hedén AB
Org.nr: 556075-1926
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att som konsulterande ingenjörsbyrå utföra konstruktionsarbeten och produktionsberedning, kontrollinspektioner, undervisning och uthyrningsverksamhet av gokart samt idka därme ...
Inger Karlsson Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556742-5466
Bolaget skall bedriva friskvård och rehabilitering samt konsultation och undervisning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
K.-G. Strid AB
Org.nr: 556551-6142
Bolaget skall bedriva teknisk-vetenskapliga konsultationer, teknisk-vetenskaplig undervisning, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Karlstads universitet Holding AB
Org.nr: 556636-7164
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kundskaper framt ...
Kristina Lange Carlsson KLAC AB
Org.nr: 556732-4073
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och organisationsutveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet samt undervisning och utbildning inom nämnda område ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och ...
Lange Konsult AB
Org.nr: 556972-3686
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, organisationsutveckling samt leverera läkartjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet samt undervisning och utbildning inom nämnda område, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bo ...
Lena Bemler Johansson Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556871-1302
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva patientbehandlingar inom ämnesområdet ortopedisk manuell terapi, algologi, psykosomatik, idrottsmedicin samt ergonomi. Vidare skall bolaget bedriva konsultativ verksamhet ...
Läkarkonsult Labradoren HB
Org.nr: 969662-9246
Läkarmottagning - sjukvård, handel med värdepapper och undervisning.
Medvetenhet och Hälsa i Sverige AB
Org.nr: 556773-4263
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och organisations- utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet samt undervisning och utbildning inom nämnda område ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom ä ...
Pelvin AB
Org.nr: 556730-5148
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och undervisning inom hälso och sjukvårdsområdet, inom informationsteknik och administration samt därmed förenlig verksamhet.