Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Kalmar

BYGGVER Handelsbolag
Org.nr: 969631-4229
Fastighetsförmedling. Rådgivning och konsultverksamhet inom nutritions och livsmedels- lära främst med inriktning mot läromedelsproduktion och undervisning inom skolväsendet och studioförbundsverksamheten. Konsultverksam ...
CalmarSund Psykologtjänst AB
Org.nr: 556913-1039
Bolaget ska bedriva psykologisk verksamhet såsom behandling, handledning, utredningar och bedömningar, undervisning, företags- konsultationer, personlig utveckling samt och därmed förenlig verksamhet.
Chateau Agency AB
Org.nr: 556889-2557
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med utveckling av projekt, vinagentur samt vinprovningsarrangör, fristående skribentverksamhet undervisning, försäljning av presentartiklar, förvaltning av och handel med värdep ...
CJ Pedagog HB
Org.nr: 969764-8070
Företaget ska bedriva läxhjälp och försäljning av digitala och fysiska läromedel inom utbildningssektorn. Företaget ska också bedriva utveckling av digitala produkter till smartphones, datorer och digitala plattor. Föret ...
Con Vitrum Konsult HB
Org.nr: 969701-4745
Konsult och undervisning inom laboratoriemedicin.
IOCare AB
Org.nr: 556961-8506
Tjänster och konsultverksamhet inom sjukvård, undervisning och personlig utveckling samt skogs- och fastighetsförvaltning.
Kalmar Golfbutik AB
Org.nr: 556950-7899
Aktiebolaget ska bedriva handel med golfutrustning samt lektioner, undervisning och rådgivning i ämnet golf jämte därmed förenlig verksamhet.
Kataläs HB
Org.nr: 969652-7325
Skriftställen. Undervisning. Utbildning.
Kent Argus Läkarpraktik AB
Org.nr: 556349-2726
Bolaget skall driva allmänmedecinsk mottagning samt förebyggande hälso- och sjukvård. Undervisning inom hälso- och sjukvårds- området samt rådgivning inom detta område. Äga, förvalta och handla med fastigheter och värdep ...
Kåre Persson Medieproduktion AB
Org.nr: 556918-1414
Bolaget ska bedriva TV- och videoproduktion. Multimediaproduktion samt undervisning inom media.
Lenanwil HB
Org.nr: 969719-3523
Undervisning och läromedelsproduktion.
Lindholm Audiomed HB
Org.nr: 916721-5483
Öppenvårdsverksamhet, kirurgisk verksamhet, annan konsultverk- samhet och undervisning inom otorhinolaryngologi och audiologi samt utgivning av musikalier.
Lönnbom VA-teknik AB
Org.nr: 556588-2437
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom vatten- och avloppsrening, översättning av tekniska texter och undervisning inom samma område, och därmed förenlig verksamhet.
Medi Adri AB
Org.nr: 556502-8478
Bolaget skall bedriva undervisning, konsult- och mottagningsverksamhet samt serviceåtgärder inom det kulturella och medicinska verksamhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
MedLekt HB
Org.nr: 969758-7559
Tjänster och konsultverksamhet inom sjukvård, undervisning och skogsförvaltning.
MIRMA Aquarius Livsåskådning Medicin HB
Org.nr: 969651-8266
Handel med akvarier, tillbehör och fisk. Consulting, föreläsningar, undervisning, i medicinska, teologiska och livsåskådningsämnen. Författare och bokförsäljning. Enskild-medicinsk praktik.
Novitell AB
Org.nr: 556670-0604
Bolaget skall tillhandahålla tjänster och systemlösningar för elektroniska medler, medieproduktion, marknadsföring, undervisning inom IT-området och förlagsverksamhet samt handel med värdepapper och fastighetsförvaltning ...
Ordinator HB
Org.nr: 969633-0381
Sjukvård. Utbildning'undervisning inom medicinsk vetenskap och sjukvård. Skriftsfälleri.
Patrick Patton medical and consulting AB
Org.nr: 556371-4392
Bolaget skall bedriva medicinska konsultationer, undervisning i engelska och vårdkunskap och därmed förenlig verksamhet.
PhacoTech AB
Org.nr: 556553-4251
Bolaget skall bedriva ögonläkarpraktik,undervisning och konsultation inom oftalmologi och ögonkirurgi samt därmed förenlig verksamhet. Teknikutveckling och innovation avseende mikrokirurgiska instrument, samt dataprogram ...